thiết bị giặt là công nghiệp cho khách sạn

Thiết bị giặt là công nghiệp tiêu chuẩn dành cho khách sạn

Khách sạn môi trường sở hữu số lượng đồ giặt khổng lồ trong ngày. Tuy nhiên việc giải quyết đồ giặt bằng máy giặt dân sinh lại không đủ để đáp ứng được…

Read more
máy ủi lô công nghiệp Flying Fish

Máy ủi lô công nghiệp Flying Fish – Đỉnh cao của công nghệ là ủi

Máy ủi lô công nghiệp Flying Fish một thiết bị là ủi đang dành được sự quan tâm từ nhiều môi trường giặt là lớn. Với công nghệ đặc biệt giúp giải quyết…

Read more